Ergoterapi

Ergoterapi:


Udvikling af meningsfulde aktiviteter i hverdagen, gennem legende og ønskede aktiviteter for børn og unge og deres familier. 

Ergoterapi - Det er mit ønske, at hjælpe til med at udvikle barnets funktionsniveau, sammen med forældrene, fagpersonlaet omkring barnet - så en meningsfuld hverdag opnås. Udvikling af det sansemotoriske, fin-og grovmotorik , følelsesmæssig udvikling og kognition.  

Jeg tilbyder undersøgelser, og råd-og vejledning til forældre og personale, træning af sansemotorik, genoptræning og vedligeholdende træning - individuel eller ved samtræninger eller hold. Jeg kommer i eget hjem og institutioner - mod et kørselstillæg eller at I kommer til mig på Faxe Sundhedscenter. 

Børn og unge - Børn, der har medfødte eller erhvervet hjerneskader, symdromer og andre neurologiske udviklingsforstyrrelser.

Usikker og langsom motorisk udvikling.

For tidligt fødte børn med sarte umodne nervesystemer.

Børn med sensoriske-og motoriske spiseproblemer, ex. efter sygdom og ernæring gennem tube. 

Aktivitet og deltagelse - ADL - er et begreb, der dækker over Almindelig Daglig Levevis og er aktiviteter vi alle gør i hverdagen, som gør at man kan deltage i sociale og forventlige aktiviteter såsom Leg, skole, arbejde og fritid.

Aktivitetsproblemer, er problemer, der knytter sig til barnets og familiens hverdag og giver udfordringer for familien og nedsat udvikling hos barnet. Det er disse Aktivitetsproblemer ergoterapi ønsker at ændre, gennem udvikling ved træning, viden og undervisning, eller kompensation ved ex. hjælpemidler.