Ergoterapi

Ergoterapi


      Medlem af Ergoterapeutforeningen 

Priser for Ergoterapi:


Telefonisk forsamtale ca. 15 min. - Gratis


Opstarts samtale og undersøgelse 1,5-2 timer -  1050 kr.

 

Individuel undersøgelse og træning 60 min.  - 800 kr


Individuel undersøgelse og træning 45 min. - 662 kr


Individuel undersøgelse og træning 30 min. - 475 kr. 


Kørsel - tiden i bilen ifbm. hjemmetræning pr. 60 min.  - 400 kr. 


Kilometer takst pr. kørt kilometer - 3,51 kr. pr. km. 


Status beskrivelser og udredningsrapporter fra - 1200 kr.   


Sagsbehandleren:

Der kan søges om Ergoterapi ved sagsbehandleren i din hjemkommune, efter 


  • Serviceloven (SEL) § 11. stk. 7
  • Serviceloven (SEL) § 32
  • Serviceloven (SEL) § 52, stk. 3 nr. 9
  • Serviceloven (SEL) § 44 jf. § 86, stk. 2
  • Folkeskoleloven § 3, stk. 2


eller efter endt behandlingsforløb på et sygehus - 


  • Sundhedsloven § 140 - GOP = Genoptræningsplan 


Fritvalgservice.dk  - hvis kommunen ikke kan iværksætte genoptræningensplanen inden 7 dage - incl. weekend dage, har du mulighed for at vælge en privat levenradør.

 

Du skal selv finde en privat behandler på www.mingenoptræning.dk og lave aftale med behandleren - der så kontakter din kommune. 


Ergomikken er godkendt behandler til områderne Børn og unge og voksne med Neurologiske skader. 

Private: 


Visse private forsikringsselskaber dækker helt eller delvist behandling og træning, hvis der er tegnet en Sundhedsforsikring. Kontakt dit forsikringsselskab om din mulighed. 


Desværre dækker Sygeforsikringen Danmark ikke sine medlemmer med ergoterapi. 


Egen læge kan desværre heller ikke "give en henvisning" eller "ligge en ud på serveren", da ergoterapi ikke er med tilskud fra de offentlige sundhedsydelser - Sundhedskortet. 


Så er det egen betaling.