Ergomikken

Hvad tilbyder jeg:


Privat ergoterapi, der kan følge dig på tværs af offentlige sektorer og bistår dig og dit barn til en udviklende hverdag, så længe du har behov for det - og lige der, hvor behovet er - hjemme, i institutionen eller i fritiden. Forsøger efter bedste evne at skræddersy et forløb til den enkelte og samarbejder gerne med andre fagpersoner for, at opnå det bedste resultat. 

01 ADL Undersøgelse og træning


Almindelig Daglig Levevis - er det ergoterapeutiske begreb der dækker over kernen i ergoterapi. Vi er som faggruppe interesseret i Hverdagen og de udfordringer en sygdom eller skade kan medføre af problemer med at udføre ønskede aktiviteter. Genoptræning og vedligeholdende træning tilbydes.
02  Dysfagi 


Vanskeligheder med at spise og drikke og synke. 


Undersøgelse af dysfagien og hjælp til at opnå en sikker udførelse af spisningen og derved ernæring og muligheden for at optræne en senso-oralmotorisk problematik for at øge selvstændigheden i forbindelse med spisning. 03 Sansemotorik 


Er barnet langsom i sin udvikling end sine jævnaldrene?  Måske for tidligt født? Anderledes end sine søskende i sin adfærd og ønsker for aktiviteter - meget voldsom eller stille, ængstelig eller FOR meget .. er du bekymret som forældre og driller hverdagen for familien... så kontakt mig for en udredning af barnets sensoriske profil og familiens - og omgivelserne betydning for barnets udvikling. 

Individuel træning kan tilbydes ved behov.


04 Integrated Listning System - iLs


Er en veldokumenteret lyttebehandling system, der træner med et Multisensorisk fokus, for at forbedre et evt. umodent nervesystem, erhvervet neurologiske skader eller forstyrrelser ved at træne:


  • Sansemotorikken, herunder det balancen,- øje-håndkoordinering, muskelledsansen.
  • Lyd-og høre sansen (Auditotiv processing disorder) 
  • Forbedre koncentrationen og opmærksomheden
  • Optimere højere kognitive funktioner

05 Safe and Sound Protocol - SSP


En behandlings form, der har fokus på at forbedre nervesystemets tolerance tærskel, ved en gradvis stimulering af Vagnus nerven. Den er rigtig god som forberedende træning til iLs, samt vigtig for at regulere et stresset nervesystem og lydsensitivitet (lyd overfølsomhed) 
06 Ride-ergoterapi


En træning/behandlingsform, hvor hesten er en "metode", leg med og på hest, hvor på man kan træne forskellige udfordringer, herunder


  • Sansemotorikken 

Marianne Gade Koldby


Aut. Professionsbachelor i Ergoterapi - feb. 2005

fra Kbh./Næstved. 

 - med særlig fokus på børn og unge og neurologiske udfordringer.


Massør - klassisk-og Idrætsmassør 2002 

v. Kropsakademiet - 1 årig udd. 


Børneyogalærer 2016 og 2019

v. Yogarollinger og Lille Yogahus


Medlem af Ergoterapeutforeningen og de faglige selskaber: Børn og Unge, Neurologisk og Dysfagi.

 

Jeg ønsker at blive ved med at dygtiggøre mig og finder efteruddannelser, kurser og netværk berigende og nødvendige for at opdatere min egen praksis til gavn for mine klienter - små som store.